Back to homepage

Etiketë "Poratlb"

RMV, edhe pse kontrollohet, ekzistojnë dyshime për numrin e të punësuarve në sektorin publik

RMV, edhe pse kontrollohet, ekzistojnë dyshime për numrin e të punësuarve në sektorin publik

Për menaxhimin e burimeve njerëzore ekziston “Sistemi i Informacionit të Burimeve Njerëzore“, përmes të cilit duhet të nxirret regjistri i punonjësve në Administratën Publike i cili mbahet rregullisht prej disa vitesh dhe përgatiten raportet vjetore për punonjësit në sektorin publik.

Read Full Article