Back to homepage

Etiketë "Reforma"

Miratimi i ligjeve me procedurë të shkurtuar sjell hapësirë ​​për hyrje në korrupsion

Miratimi i ligjeve me procedurë të shkurtuar sjell hapësirë ​​për hyrje në korrupsion

Pasi të miratohet një ligj i keq, i cili lë hapësirë ​​për korrupsion, pasojat mund të jenë të mëdha. Ndërsa problemi i ligjeve të këqija ka vite që vazhdon në vendin tonë, sidomos kur ato miratohen me procedurë të shkurtuar.

Read Full Article
Ligji i ri për inspektim në mjedisin jetësor është miratuar, duhet të sigurojë kontrolle më efikase të ndotësve

Ligji i ri për inspektim në mjedisin jetësor është miratuar, duhet të sigurojë kontrolle më efikase të ndotësve

Ligji për inspektim në mjedisin jetësor, pas disa vitesh vonesë, dje më në fund u miratua në Kuvend. Ligji i ri, i hartuar nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, duhet të sigurojë reformim, organizim dhe bashkëpunim më të mirë

Read Full Article
Nuhiu: Reforma ne sektorin Gjyqësor 2017-2022 mbetet prioritet

Nuhiu: Reforma ne sektorin Gjyqësor 2017-2022 mbetet prioritet

Udhëhoqëm mbledhjen e Këshillit për monitorimin e zbatimit të Strategjisë për Reformën e Sektorit Gjyqësor 2017-2022 dhe diskutuam për:1. Statusin e agjendës legjislative në përputhje me Strategjinë për Reformën e Sektorit Gjyqësor 2017-2022, si dhe mjetet financiare të siguruara për

Read Full Article