Back to homepage

Etiketë "Regjistrimi"

Regjistrimi: 46,14% janë deklaruar ortodoksë, 32,17% muslimanë

Regjistrimi: 46,14% janë deklaruar ortodoksë, 32,17% muslimanë

Enti Shtetëror i Statistikave në Maqedoni sot ka shpallur rezultatet e regjistrimit të popullsisë, amvisërive dhe ekonomive familjare. Sipas përkatësisë fetare në Maqedoni jaë deklaruar:46,14% janë deklaruar si ortodoksë32,17% si muslimanë0,37 si katolikë Në këtë regjistrim ka pasur qytetarë që

Read Full Article
Ja sa sërb regjistrohen në Maqedoninë e Veriut

Ja sa sërb regjistrohen në Maqedoninë e Veriut

Sot Enti Shtetëror për Statistikë i publikoi rezultatet e regjistrimit 2021. Popullata sërb rezidente në Republikën e Maqedonisë së Veriut është 23,847 apo 1,30 % Popullsia jo rezidente serbe është 912 apo 0,35 % Prej të cilëve vetëm në Qytetin

Read Full Article
Ja sa romë regjistrohen në Maqedoninë e Veriut

Ja sa romë regjistrohen në Maqedoninë e Veriut

Sot Enti Shtetëror për Statistikë i publikoi rezultatet e regjistrimit 2021. Popullata rome rezidente në Republikën e Maqedonisë së Veriut është 46.433 apo 2,53 % Popullsia jo rezidente rome është 2,671 apo 1,02 % Prej të cilëve vetëm në Qytetin

Read Full Article
Ja sa turq regjistrohen në RMV

Ja sa turq regjistrohen në RMV

Enti Shtetëror për Statistikë i publikoi rezultatet e regjistrimit 2021. Popullata turke rezidente në Republikën e Maqedonisë së Veriut është 70,961 apo 3,86%. Popullsia jo rezidente turke është 12,482 apo 4,79%, prej të cilëve vetëm në Qytetin e Shkupit janë 8,

Read Full Article
Regjistrimi: 25.493 shqiptarë në Kumanovë

Regjistrimi: 25.493 shqiptarë në Kumanovë

Sot zyrtarisht nga Enti Shtetëror për Statistika u publikuan të dhënat e regjistrimit të popullsisë në Maqedoninë e Veriut. Prej gjithsejtë 98.104 banorëve rezident të regjistruar në Kumanovë, gjithsejtë shqiptarë janë 25.493, maqedonas  54.741 dhe pjesa e ngelur etnitetet tjera.

Read Full Article