Back to homepage

Etiketë "Sërbët"

Ja sa sërb regjistrohen në Maqedoninë e Veriut

Ja sa sërb regjistrohen në Maqedoninë e Veriut

Sot Enti Shtetëror për Statistikë i publikoi rezultatet e regjistrimit 2021. Popullata sërb rezidente në Republikën e Maqedonisë së Veriut është 23,847 apo 1,30 % Popullsia jo rezidente serbe është 912 apo 0,35 % Prej të cilëve vetëm në Qytetin

Read Full Article