Back to homepage

Etiketë "sociologu me performancë më të lartë në Maqedoninë e Veriut"

RMV, Sociologu me performancë më të lartë është Prof. Dr Ali Pajaziti

RMV, Sociologu me performancë më të lartë është Prof. Dr Ali Pajaziti Updated

Duke u thirrur në AD Scientific Index 2022, sistem ky që bën vlerësime të revistave, universiteteve, që rangon dhe analizon performancat shkencore dhe vlerën e shtuar të produktivitetit shkencor të shkencëtarëve individualë në pesë vitet e fundit sipas i10 index,

Read Full Article