Back to homepage

Etiketë "Taksa ekologjike"

RMV, filloi të paguhet taksë më e lartë ekologjike gjatë regjistrimit të automjeteve në varësi prej asaj se sa ndotin

RMV, filloi të paguhet taksë më e lartë ekologjike gjatë regjistrimit të automjeteve në varësi prej asaj se sa ndotin

Nga mesi i muajit prill, të gjitha stacionet për kontroll teknik nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor janë përgjegjëse për të bërë llogaritjet dhe pagesat e reja të kompensimit mjedisor të mbledhur në bazë të dispozitave të reja të

Read Full Article