Back to homepage

Etiketë "Trajnim i gjykatësve"

Trajnim i gjykatësve: Në vend Këshillit Gjyqësor, në të ardhmen gjykatësit mes vete do të vlerësohen

Trajnim i gjykatësve: Në vend Këshillit Gjyqësor, në të ardhmen gjykatësit mes vete do të vlerësohen

Zbatimi i Metodologjisë për vlerësim cilësor të gjykatësve dhe kryetarëve të gjykatave ka vazhduar me trajnim të gjykatësve të cilët janë anëtarë të komisioneve të formuara nga Këshilli Gjyqësor. Në bashkëpunim me Qendrën për Hulumtime Juridike de Analiza, sot në

Read Full Article