Back to homepage

Etiketë "TVSH"

Parashihet rritja e limitit për rimbursim të TVSH

Parashihet rritja e limitit për rimbursim të TVSH

Me ribalancimin parashikuam 76 milionë euro për masa të reja kundër krizës, ndihmë për qytetarët dhe kompanitë për të ulur pasojat e krizës globale energjetike, por ka edhe masa të tjera që mbeten për t’u zbatuar dhe që janë mbështetje

Read Full Article