Back to homepage

Etiketë "UNICEF"

U promovua aplikacioni “Sibord” për avancimin e përfshirjes së fëmijëve me aftësi të kufizuara

U promovua aplikacioni “Sibord” për avancimin e përfshirjes së fëmijëve me aftësi të kufizuara

Përfaqësia e UNICEF-it dhe partnerët, organizata “Hapni dritaret” në Maqedoninë e Veriut e promovuan sot implementimin e aplikacionit digjital dhe veglën për teknologji ndihmëse, “Sibord”, e krijuar për t’iu ndihmuar fëmijëve me vështirësi në komunikim dhe çrregullime në të folurit.

Read Full Article
Mësimdhënësit masivisht morën pjesë në uebinarë për mbështetje të mësimit digjital

Mësimdhënësit masivisht morën pjesë në uebinarë për mbështetje të mësimit digjital

Gjatë tre muajve të kaluar, Byroja për Zhvillim të Arsimit dhe Smart app mbështetën njëmbëdhjetë uebinarë për përforcim të kapaciteteve të mësimdhënësve, edukatorëve dhe praktikantëve të tjerë në arsim, në tema që kanë lidhje me zbatim të metodave inovative të

Read Full Article