Back to homepage

Etiketë "Urban Logistics"

Risi në regjionin tonë, tualete të lëvizshme me qira. Zgjidhje për kantieret e ndërtimit

Risi në regjionin tonë, tualete të lëvizshme me qira. Zgjidhje për kantieret e ndërtimit Updated

Për herë të parë në Pollog dhe më gjërë kompania “Urban Logistics” ka vendosur në shërbim të kilentëve tualete të lëvizshme që do të jepen me qira. “Urban Logistics”, ofron një sërë shërbimetsh, edhe atë dhënien me qira, mirëmbajtjen dhe

Read Full Article