Back to homepage

Etiketë "Vila Village"

Projekti “Radika Village” u anulua, kompania e planifikimit mund të mbetet pa licencë

Projekti “Radika Village” u anulua, kompania e planifikimit mund të mbetet pa licencë

Lagjja private luksoze “Radika Village” kinse ndërtohej konform ligjit. Lejen për realizim e ka miratuar pushteti lokal i Mavrovës dhe Rostushës. Katër vite më vonë, komuna me urdhër të Inspektoratit Shtetëror për Urbanizëm e anuloi projektin e Planit Arkitekturor –

Read Full Article