“Teteks”, viktima e parë nga Covid 19 në Maqedoni

Redaksia Flaka
By Redaksia Flaka March 25, 2020 21:26

“Teteks”, viktima e parë nga Covid 19 në Maqedoni

Kriza e koronavirusit ka zvogëluar dyfish dividentin e aksionarëve të Teteks. Për shkak të situatës së re, ata do të marrin një divident të përgjysmuar në krahasim me atë që kishin planifikuar më parë për ndarje, përcjell FLAKA.

Kjo do të thotë, nëse aksionarët do të merrnin një dividend total prej 486.4 mijë € në bazë të planeve fillestare, ata tani do të ndanin një dividend prej 246.9 mijë €.

Dhe në vend të kësaj, shuma e fitimeve të shpërndara do të rritet ndjeshëm, dmth në vend të 12.4 mijë eurove, shkon deri në 251.9 mijë euro.

Vendimet do të merren në Kuvendin e Aksionarëve më 7 Prill të këtij viti.

Arsyeja, siç raporton kompania, është situata që shfaqet me koronavirusin.

Këtu është ajo që thuhet nga kompania në njoftimin dërguar Bursës.

“Për shkak të njoftimit të Organizatës Botërore të Shëndetësisë për një shpërthim të pandemisë, KOVID-19 është përhapur në të gjitha kontinentet dhe ka prekur Republikën e Maqedonisë së Veriut, si dhe në kontekstin e Vendimit të Urgjencës së Qeverisë të funksionimit të subjekteve ekonomike në vend, si dhe të Teteks AD Tetovë. Prandaj, Bordi i Drejtorëve, në përputhje me të gjitha dekretet me fuqi ligjore, vendime dhe rekomandime të Qeverisë, në mbledhjen e tij të mbajtur më 23 mars, miratoi një Vendim për ndryshimin e vendimit për llogarinë e fitimit dhe humbjes për vitin 2019, në të cilin shuma paguan dividendin ndaj aksionarëve ulet nga 29.912.672 denarë – në 15,186,408 denarë, dhe shuma e fitimeve të mbajtura rritet nga 765,445 denarë në 15,491,709 denarë ”, thuhet në raport.

Gjithashtu, është marrë një vendim për ndryshimin e vendimit të pagesës së dividentit, i cili do të rrisë shumën e dividendit bruto për aksion në 1.18 përqind të vlerës nominale, pra 36.667 denarë bruto për aksion.

Përndryshe, përkundër uljes së dividentëve, drejtori i Teteksit, Gligorie Gogovski nuk zbritet nga shpërblimi i tij, kështu që ai do të mbetet i njëjti siç ishte planifikuar më parë të merrte, pra 26.3 mijë euro.

Kjo mund të shihet nga vendimi që Teteks planifikon të marrë në kuvendin e aksionarëve.

Ata deklaruan se fitimi pas taksimit të kompanisë arriti në 552.7 mijë euro ose 33.992.374 denarë. Ja se si planifikojnë, ose propozojnë, të shpërndajnë fitimet e bëra.

Së pari, shuma e rezervave ligjore të Kompanisë arrin në 27.6 mijë EUR, ose 1.699.619 denarë.

Së dyti, shuma e pagueshme në bazë të Marrëveshjes për Marrëdhëniet midis kompanisë dhe menaxherit të përgjithshëm është 26.3 mijë euro ose 1.614.638 denarë.

Së treti, shuma e paguar në formën e dividentëve për aksionarët, e cila do të peshojë 246.9 mijë euro ose 15.186.408 denarë.

Dhe së katërti, shuma e fitimit të pashpërndarë prej 251.9 mijë euro ose 15,491,709 denarë.

Seanca e kuvendit do të fillojë në 9 të mëngjesit në vend të orës 12, siç u tha më parë në thirrjen publike, për shkak të masave për të kufizuar lëvizjen për shkak të koronavirusit. FLAKA

Redaksia Flaka
By Redaksia Flaka March 25, 2020 21:26