Thyhet rekordi: Përmbaruesi ka sekuestruar mbi 6 milionë euro nga Ministrinë e Financave

Redaksia
Publikuar nga Redaksia 30 Janar, 2023 22:59

Thyhet rekordi: Përmbaruesi ka sekuestruar mbi 6 milionë euro nga Ministrinë e Financave

Zyra përmbaruese e Snezhana Andreevska-s më 9 janar të këtij viti në shtatë transaksione ka inkasuar nga Ministria e Financave 376.886.131 denarë. Këto 6.120.000 euro janë një arkëtim rekord nga një përmbarues në çdo moment nga një institucion i caktuar shtetëror, tregon platforma “Financat e Hapura”, përcjell FLAKA.

Ndonëse Ministria e Financave është e obliguar t’i shpjegojë opinionit se kush është kreditori kujt i është bërë borxh në këtë rast dhe për çfarë qëllimi bëhet arkëtimi i detyrueshëm, prej aty përgjegjësinë ia kalojnë Prokurorisë së Shtetit.

“Lidhur me pyetjen e parashtruar, ju njoftojmë se Ministria e Financave, gjegjësisht Thesari, ka vepruar në bazë të rregulloreve ligjore dhe në bazë të vendimit të shkallës së parë të Gjykatës Themelore Civile Shkup dhe të shkallës së dytë nga Gjykata e Apelit Shkup. Domethënë, Ministria e Financave, në përputhje me Udhëzimin për arkëtim të detyrueshëm, në rastin ka vepruar sipas specifikacionit të paraqitur nga BPRMV, i përpiluar në bazë të urdhëresës për përmbarimin e përmbaruesit Snezhana Andreevska. Sa i përket bazës së sekusetrimit, theksojmë se informacion mund të jepet nga Avokati i Shtetit”, thonë nga atje.

Nga Prokuroria e Shtetit, autoritet që duhet të mbrojë pronat dhe interesat materiale të shtetit, thonë se nuk janë të njohur me rastin.

“Avokati Shtetëror i Republikës së Maqedonisë së Veriut sqaron se Prokuroria Shtetërore e Republikës së Maqedonisë së Veriut nuk i ka inkasuar mjetet që i përmendni dhe nëse debitori është Ministria e Financave, mjetet janë marrë nga llogaria e tyre dhe Prokuroria e Shtetit nuk ka informacion për këtë. Prokuroria shtetërore e Republikës së Maqedonisë së Veriut, me iniciativë të institucioneve, në baza të ndryshme zhvillon procedura përkatëse. Nga të dhënat që i jepni, Prokuroria shtetërore e Republikës së Maqedonisë së Veriut nuk mund të përcaktojë se për cilën procedurë bëhet fjalë, nuk dihet se cili është borxhi bazë për të cilin është nisur procedura, as kreditori”, thuhet në përgjigje e Prokurorisë së Shtetit.

Banka Popullore, nga ku është përgatitur specifikimi, pas urdhrit të përmbarimit për sekuestrim nga Thesari, thonë se kreditori është i panjohur për ta dhe nuk janë të njohur me detajet e rastit, përkatësisht pretendojnë se informacioni nuk është me karakter publik dhe i nënshtrohet kufizimeve ligjore.

“Ju informojmë se Banka Popullore, në procedurën e përmendur, në bazë të të dhënave dhe informacioneve që përmban urdhëri përmbarues i dorëzuar nga përmbaruesi, në përputhje me rregulloret, vetëm përgatit llogaritjen e shumës për të cilën duhet të jetë llogaria e debitorit, ngarkon dhe e paraqet për përmbarim në Thesarin e Ministrisë së Financave ose në Thesarin e Fondit të Sigurimeve Shëndetësore. Kështu ka vepruar Banka Popullore në rastin e urdhrave të marra nga përmbaruesi Snezhana Andreevskës”, thuhet në përgjigjen e Bankës Popullore.

Të gjitha konkluzionet çojnë në konfiskimin e pasuksesshëm të “Transmet”, ku vitin e kaluar rezultoi se një pjesë e pasurisë së biznesmenit Sead Koçan, i dënuar në Trust, kaloi në emër të Pucko Petrol. Prej vitesh, konfiskimi i pasurisë së Transmet-it në vlerë prej 17 milionë eurosh, e cila duhej të dëmshpërblente shtetin për shkak të një tenderi të montuar në REC “Manastir” në vitin 2011, u kthye në një parodi të mekanizmit të konfiskimit. Pasuria, e cila supozohej të ishte në emër të shtetit, sipas informacioneve të mëparshme të mediave, konfiskohet vazhdimisht përmes përmbaruesve, sepse kreditorët e tjerë, si kompanitë dhe bankat, kanë përparësi në mbledhjen e kërkesave të tyre. Vitin e kaluar rezultoi se gjatë procesit gjyqësor ndaj Sead Koçanit për lëndën e PSP “Trust”, të tretët fituan të drejtën e një pjese të pasurisë së shoqërisë, ndonëse ajo fillimisht ishte ngrirë dhe më pas konfiskuar nga gjykata, me kërkesë të prokurorisë.

Aktualisht institucioni i Avokatit të Popullit është vakant, pasi Fehmi Stafa u shkarkua nga Qeveria në fund të gushtit të vitit të kaluar në rrethana të diskutueshme. Ndryshe, në raportin e fundit në vitin 2021, përmbaruesit kanë arritur të inkasojnë nga shteti gjithsej 20.2 milionë euro. FLAKA

Redaksia
Publikuar nga Redaksia 30 Janar, 2023 22:59