Trençevska bashkëpunon me të rinjtë për hartimin e Planit të Veprimit për Rini

Redaksia
Publikuar nga Redaksia 7 Shkurt, 2024 21:46

Trençevska bashkëpunon me të rinjtë për hartimin e Planit të Veprimit për Rini

Zëvendësministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jovanka Trençevska, mori pjesë në punëtorinë “Ndërtimi i politikave dhe strategjive për të rinjtë me vendimmarrës në sektorë të ndryshëm”, e organizuar nga Agjencia Kombëtare për Programet Evropiane të Arsimit dhe Mobilitet.

Në fjalën e saj, Trençevska u përpoq të përshkruante bashkëpunimin e suksesshëm të Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale me organizatat rinore dhe të rinjtë individualisht. Ajo vuri në dukje një arritje të rëndësishme të bashkëpunimit, të cilën e cilësoi me krenari, duke thënë se në partneritet me Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit është miratuar Strategjia për shëndetin mendor për të rinjtë, duke vlerësuar kontributin e tyre në hartimin e kësaj strategjie.

Ajo tha se për momentin po punohet për një shërbim të ri që ndjek Planin e Veprimit të Strategjisë së Shëndetit Mendor.

“Sipas strategjisë së re, si Ministri e Punës dhe Politikës Sociale, po prezantojmë një qendër të re që do të jetë në seancë më 25 maj. Qendra do të ofrojë shërbime këshillimi, ndihmë dhe mbështetje psikosociale, terapi profesionale dhe ndërtim të aftësive, mentorim. Qëllimi është zhvillimi i mënyrave të reja të shikimit të situatës jetësore, tejkalimi i vështirësive, krijimi i kushteve për ruajtjen dhe zhvillimin e mundësive personale dhe qëndrimin e përgjegjshëm të individit ndaj vetes, familjes dhe shoqërisë. Ky shërbim ishte pjesë e planit të veprimit nga strategjia nacionale e propozuar nga KKRMV-ja dhe kjo është një tjetër dëshmi se bashkëpunimi i institucioneve me të rinjtë po jep fryte”, tha Trençevska.

Në fjalën e saj, Trençevska gjithashtu theksoi arritjet e Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale në drejtim të zvogëlimit të papunësisë rinore dhe rritjes së investimeve në këtë drejtim. Në veçanti, ajo theksoi se vetëm vitin e kaluar, në Planin Operativ të masave dhe programeve janë përfshirë 22786 të rinj të papunë, duke çuar në një rritje të suksesshme prej 39%. Ajo gjithashtu informoi se buxheti për zbatimin e masave është rritur për 1 milion e 200 mijë euro për këtë vit.

Në fund të fjalës së saj, Trençevska u angazhua për bashkëpunim të mëtejshëm me të rinjtë në hartimin dhe zbatimin e Planit të Veprimit për Strategjinë Kombëtare për Rini.

Redaksia
Publikuar nga Redaksia 7 Shkurt, 2024 21:46

Marketing Politik - Çmimore

Presidenciale | Parlamentare