U rrumbullakësua tremujori i tretë i TVSH-ja ime

Driton Zenku
By Driton Zenku April 3, 2020 15:01

U rrumbullakësua tremujori i tretë i TVSH-ja ime

Drejtoria e të ardhura publike (DAP) njofton se më 31 mars të vitit 2020 u rrumbullakësua tremujori i tretë i TVSH-ja ime.

Për muajt janar, shkurt dhe mars të vitit 2020 qytetarëve që ua kanë skanuar llogaritë fiskale do të ju paguhen gjithsej gjithsej 343,803,953 denarë, ose 5,590,000 euro.

Gjatë kësaj periudhe janë skanuar gjithsej 49,946,278 llogari fiskale, është realizuar qarkullim në vlerë prej 21,957,355,689 denarëve, me gjithsej 2,292,026,352 denarë TVSH.

Driton Zenku
By Driton Zenku April 3, 2020 15:01