Virusi korona ua zbraz arkat komunave në lindje

Desk
By Desk April 20, 2020 21:19

Virusi korona ua zbraz arkat komunave në lindje

Virusi Corona ka zbrazur arkat komunale. Të gjitha komunat në lindje të vendit po përballen me një rënie të mprehtë të taksave dhe të ardhurave të tjera. Në shumicën e komunave, për shkak të distancës sociale, vendimet për tatimin në pronë nuk u janë dorëzuar as qytetarëve. Saktësisht se sa do të jenë buxhetet minus do të dihet pas përfundimit të tremujorit të parë. Kryetarët e komunave thonë se do të ketë pagesa, por disa ujësjellës, kanalizime dhe rrugë do të presin kohë më të mira, përcjell FLAKA.

Kryetarët e komunave janë optimistë se situata aktuale nuk do të nënkuptojë anulimin e projekteve kapitale, pasi shumica e tyre zbatohen nga buxheti i shtetit. Por këtu, gjithashtu, do të ketë një zgjatje të gjërave sepse shumë nga interpretuesit e përzgjedhur kërkojnë afate të reja për shkak të pandemisë. Problemi më i madh është transporti i punëtorëve nga një komunë në tjetrën dhe ora policore.

“Ka një rënie të të ardhurave, kjo është e sigurt, por ne ende nuk kemi numrat e saktë dhe se si kjo do të ndikojë në projektet tona. Ne presim që ato të realizohen, por mbase me një ritëm të ngadaltë”, tha Xvonko Pekeski, kryetar i Komunës së Berovës.

Ka më pak para në llogaritë e Ndërmarrjeve Publike. Pagesa e faturave të ujit në pothuajse të gjitha komunat është përgjysmuar. Ata thonë se kjo do të rrezikojë funksionimin e tyre optimale dhe në rritjen e borxhetit të tyre. FLAKA

Desk
By Desk April 20, 2020 21:19