Vitin e kaluar, 7.6 miliardë denarë u shpenzuan për mbrojtjen e mjedisit, kryesisht fonde për menaxhimin e ujërave të zeza

Redaksia Flaka
By Redaksia Flaka September 9, 2020 21:23

Vitin e kaluar, 7.6 miliardë denarë u shpenzuan për mbrojtjen e mjedisit, kryesisht fonde për menaxhimin e ujërave të zeza

Vlera e kostove për mbrojtjen e mjedisit të bëra në vitin 2019 arrin në 7,579,784 mijë denarë, sipas Entit Shtetëror të Statistikave, dhe më shumë janë kostot për menaxhimin e ujërave të zeza, të cilat zënë 31,48 përqind, përcjell FLAKA.

Në kostot totale për mbrojtjen e mjedisit, kostot për trajtimin e mbeturinave marrin pjesë me 25.06 përqind dhe në kostot për sistemet e qarkullimit për furnizimin me ujë 23 përqind.

Kostot mjedisore përbëhen nga dy komponentë: investimet në asete mjedisore dhe kostot e mirëmbajtjes së pasurive mjedisore. Pjesa e investimeve në kostot totale për mbrojtjen e mjedisit është 58.07 përqind, dhe pjesa e kostove të mirëmbajtjes në kostot totale për mbrojtjen e mjedisit është 41.93 përqind.

Nga kostot totale për mbrojtjen e mjedisit, shumica e shpenzimeve janë bërë në industri dhe prodhues të specializuar në vlerë prej 4,577,086 mijë denarë, ose 60,39 përqind.

Nga kostot e bëra për mbrojtjen e mjedisit në industri dhe prodhuesit e specializuar, 61.28 përqind janë të destinuara për investime, dhe 38.72 përqind janë për mirëmbajtjen e fondeve.

Nga pagesat dhe tarifat totale për shërbimet e kryera për mbrojtjen e mjedisit, pjesa më e madhe e tarifave të paguara për trajtimin e mbeturinave është 80.30 përqind. FLAKA

Redaksia Flaka
By Redaksia Flaka September 9, 2020 21:23