Konstatohen 29 raste për shkelje zgjedhore

Driton Zenku
Botuar nga Driton Zenku 8 Prill, 2024 21:04

Konstatohen 29 raste për shkelje zgjedhore

Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit, deri sot në orën 15, ka depozituar gjithsej 29 raste me pretendime për shkelje të Ligjit për Parandalimin e Korrupsionit dhe Konfliktit të Interesit dhe Kodit Zgjedhor gjatë periudhës zgjedhore për zgjedhjet e ardhshme presidenciale dhe zgjedhjet parlamentare, nga të cilat 25 janë pas një raporti të dorëzuar, tre me iniciativën e tyre dhe një pas një kundërshtimi nga një organizator i fushatës zgjedhore, përcjell FLAKA.

“Rastet kanë të bëjnë me pretendime të ndryshme, si indikacione për pagesa të jashtëzakonshme, punësim nëpërmjet agjencive të punësimit të përkohshëm, procedim disiplinor të nisur, fillim të parakohshëm të fushatës zgjedhore, shkelje të Kodit Zgjedhor me miratimin e Programit Vjetor, programit të investimeve dhe planit financiar, të zbatuara, prokurimi publik, zgjedhja e anëtarëve të këshillit shkollor, vendosja e punëtorëve në një institucion shëndetësor, vendosja në një vend tjetër pune, shkarkimi i një personi përgjegjës”, thonë nga Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit.

Sipas rregullores ligjore, ka kufizime të shumta për pjesëmarrësit e fushatës në periudhën parazgjedhore dhe gjatë fushatës zgjedhore. Të ndaluara janë: shpenzimet buxhetore të paplanifikuara, inicimi dhe promovimi i projekteve të reja, shfrytëzimi i burimeve shtetërore për qëllime partiake, në radhë të parë për automjete zyrtare. Ligjet gjithashtu ndalojnë punësimin që nuk është në përputhje me planin, si dhe emërimet dhe shkarkimet në periudhën parazgjedhore. FLAKA

Driton Zenku
Botuar nga Driton Zenku 8 Prill, 2024 21:04