Gjendja e komunikacionit në Maqedoninë e Veriut

Rina Selimi
Botuar nga Rina Selimi 6 Maj, 2024 08:54

Gjendja e komunikacionit në Maqedoninë e Veriut

Regjimi i komunikacionit në rrugët shtetërore të Maqedonisë po përballon ndryshime të rëndësishme për shkak të aktiviteteve ndërtimore dhe riparimeve. Ndërkohë, qarkullimi në rrugët kryesore dhe autostradat po zhvillohet pa probleme të mëdha, megjithatë, ka disa ndërprerje të përkohshme dhe devijime të trafikut në disa segmente.

Nga data e fundit e marsit, ka ndryshime në pjesën e autostradës A1, me kufizime të përkohshme dhe shpejtësi të rregulluara të lëvizjes për shkak të riparimeve. Ndërsa në pjesën e autostradës A2, segmenti Tetovë – Gostivar ka ndryshime të ngjashme për të lejuar kryerjen e rilevimeve gjeoteknike.

Në pjesën e autostradës A3, ndryshime janë bërë në segmentin Bukovë – Ohër për të koordinuar punimet e sinjalistikës dhe pajisjeve të komunikacionit. Këto ndryshime do të vazhdojnë deri në përfundimin e punimeve, pritet të përfundojnë më 29 shkurt 2024.

Gjithashtu, ndryshime të ndryshme janë bërë në rrugët rajonale dhe të tjera, duke përfshirë devijime të përkohshme për shkak të punimeve ndërtimore në rrugët R1303 dhe R1208.

Këto ndryshime, megjithatë, nuk janë paralajmërim për ndërprerje të madhe të trafikut, por rekomandohen kujdes dhe respektim i sinjalistikës së komunikacionit të vendosur për të siguruar qarkullimin e sigurt.

Rina Selimi
Botuar nga Rina Selimi 6 Maj, 2024 08:54