Nëse degradimi i liqenit të Ohrit vazhdon, speciet endemike do të zhduken

Abedin Bilalli
Botuar nga Abedin Bilalli 11 Maj, 2024 20:11

Nëse degradimi i liqenit të Ohrit vazhdon, speciet endemike do të zhduken

Nëse rrezikimi i liqenit të Ohrit vazhdon, pas rreth 10 vitesh speciet endemike bimore dhe shtazore do të fillojnë të zhduken.

Ekspertët theksojnë se liqeni është nën presionin e jashtëzakonshëm të njeriut, degradimi i tij sot shprehet si kurrë më parë përmes urbanizimit intensiv dhe mungesës së menaxhimit të duhur të ujërave të zeza.

Komuniteti shkencor beson se shteti është ai që duhet të kujdeset më shumë për ekosistemin e liqenit më të vjetër në Evropë dhe një nga 12 të tillët në botë.

Shteti duhet të kujdeset për ujërat, ato janë të një rëndësie të madhe dhe një shtet duhet të ketë një vizion të qartë për mbrojtjen e tyre dhe kufij të qartë për shkatërrimin e natyrës.

“Maqedonia duhet të ketë një vizion dhe metodologji të qartë për ruajtjen e cilësisë së ujit, por edhe të ketë një përgjigje dhe të vendosë qartë kufijtë për ruajtjen e mjedisit”, tha Prof. Marija Gligora Udovic nga Universiteti i Zagrebit.

“Përgjithësisht në botë, industrializimi dhe zhvillimi kanë një ndikim negativ në mjedis, gjë që rezulton në rritjen e eutrifikimit të ekosistemeve ujore. Prandaj njerëzit dhe shtetet duhet të punojnë bashkërisht për mbrojtjen e tyre”, thotë Prof. Dr. Jelena Krizmariq – Fakulteti i Biologjisë, Beograd.

Vetëm me zbatimin e ligjeve dhe bashkëpunimin e përbashkët mes institucioneve kompetente, pushteti qendror dhe vendor mund të mbrojnë burimet ujore, thonë ekspertët e mirë.

Abedin Bilalli
Botuar nga Abedin Bilalli 11 Maj, 2024 20:11