Shtyhet gjykimi për rastin “Shkallët Spanjolle”

Abedin Bilalli
Botuar nga Abedin Bilalli 13 Maj, 2024 19:35

Shtyhet gjykimi për rastin “Shkallët Spanjolle”

Gjykimi për “Shkallët spanjolle” shtyhet me kërkesë të avokatit mbrojtës të katër të akuzuarve, i cili është penguar të marrë pjesë në seancën.

Siç informojnë nga Gjykata Themelore Penale Shkup, në marrëveshje me palët do të jepen data të reja për vazhdimin e seancës kryesore, të cilat do të jenë të disponueshme përmes kalendarit të gjykimit në ueb faqen e gjykatës.

Në rastin “Shkallët spanjollë”, janë të akuzuar ish-ministri i Transportit dhe Lidhjeve, Mile Janakieski, Dimitar Dimovski, Biljana Dejanovska-Dimitrovska, Violeta Samarxhiska, Aneta Jordanova, Dejan Mitevski, Emilia Radojkova, Snezhana Kërstevska, Risto Papazov, Lidija Smilanovska dhe Marjan Jovanov. Ata akuzohen se me shitjen e paligjshme të parcelave para objektit të EVN-së në sheshin në Shkup, e kanë dëmtuar shtetin për 2,6 milionë euro.

Abedin Bilalli
Botuar nga Abedin Bilalli 13 Maj, 2024 19:35