ASHMAA: Heshtje zgjedhore për shkak rivotimit

Abedin Bilalli
Botuar nga Abedin Bilalli 20 Maj, 2024 19:42

ASHMAA: Heshtje zgjedhore për shkak rivotimit

Për shkak përsëritjes së votimit për zgjedhjet parlamentare 2024, në shtatë vendvotime në Njësitë 5 dhe 6 zgjedhore, Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele i njofton transmetuesit nacional dhe radiodifuzerët të cilët emetojnë program në rajonin e Ohrit, Krushëvës, Strugës, Dollnenit dhe Zhelinës, se për ata vlejnë obligimet për heshtje zgjedhore e cila fillon sonte pas mesnate dhe do të zgjasë deri në orën 19:00 më 22 maj 2024.

Gjatë kohës së heshtjes, mediat vazhdojnë të raportojnë për procesin zgjedhor, por ndërpriten të gjitha format e përfaqësimit zgjedhor mediatik, të pjesëmarrësve në fushatën zgjedhore.

Sipas Kodit Zgjedhor, për shkelje të heshtjes zgjedhore llogaritet (vlerësohet), transmetimi i çdo informacioni, fotografie, materialeve audio dhe audioviziuele që lidhen ose janë pjesëmarrës në zgjedhje, çdo formë e raportimit mediatik që është i hapur ose i fshehur në funksion të fushatës së dikujt dhe mund të ndikojnë në vendimin e zgjedhësve, të dhëna që zbulojnë identitetin e subjektit politik dhe/ose individë të përfshirë në incidente ose parregullsi në ditën e votimit; si dhe deklarata nga kandidatët në procesin zgjedhor, nga përfaqësues të partive politike dhe nga bartësit e funksioneve në organet qeveritare.

Abedin Bilalli
Botuar nga Abedin Bilalli 20 Maj, 2024 19:42