Reagime për rritjen e pragut për regjistrimin e obligacioneve të TVSH-së

Abedin Bilalli
Botuar nga Abedin Bilalli 20 Maj, 2024 21:13

Reagime për rritjen e pragut për regjistrimin e obligacioneve të TVSH-së

Njoftimi se mund të rritet kufiri për regjistrimin e obligacioneve të TVSH-së për kompanitë nga dy në tre milionë denarë i ka ndarë ekspertët dhe sektorin e biznesit. Kjo do të ndodhte nëse VMRO-DPMNE arrin të formojë qeverinë e re, përcjell FLAKA.

Kjo masë është në programin e tyre të punës për katër vitet e ardhshme. Eksperti i tatimeve Sllavko Llazovski thotë për Televizionin 24 se është një hap i gabuar, një lëvizje në drejtim të gabuar. Sipas tij, sa herë që përcaktohet pragu i taksimit shkon me një nivel më të lartë dhe pas vitesh nga zbatimi i tij, pragu mund të ulet, por jo të rritet në asnjë mënyrë.

“Qëllimi ynë nuk është që të kemi pesë, gjashtë, dhjetë apo nuk e di sa kompani në sistemin e TVSH-së. Përkundrazi, synimi ynë është që të gjithë të përfshirë në TVSH që realizojnë një qarkullim të caktuar. Nëse e ngrini pragun, ai transfer i taksave dhe produkteve dhe shërbimeve tona bëhen shumë më të shtrenjta brenda dhe jashtë vendit”, thotë Llazovski.

Paraprakisht, kryetari i Odës së Kontabilistëve, Bllagoja Grozdanov, në një intervistë për TV 24 tha se ideja është e shkëlqyer. Ai thotë se nëse kufiri për detyrimin për TVSH-në do të rritet në tre milionë denarë për kompanitë në vend të dy, në atë rast do të ketë një harmonizim të pragut për regjistrim me pragun për lirim nga pagimi i tatimit në fitim. Grozdanovski konsideron se kjo nuk do të ndikojë negativisht në buxhet, por vetëm do të zvogëlojë barrën administrative për buxhetorët më të vegjël.

“Nëse pret që të mbushet buxheti nga ato dy deri në tre milionë subjekte, mjerë buxheti. Ai vetëm do të reduktojë barrën administrative për taksapaguesit e vegjël, mikro. Lërini njerëzit të fokusohen në biznes, këta janë njerëz që janë në sistem, që punojnë, lërini ata”, thotë Grozdanov.

Nga 1 janari 2020 është në fuqi pragu prej dy milionë denarë që kompania të jetë pagues i TVSH-së. Para katër viteve, pragu u ngrit nga një në dy milionë denarë, dhe arsyetimi i autoriteteve ishte se në këtë mënyrë do të zvogëlohej barra administrative për qytetarët dhe kompanitë.

Ministria e Financave drejtohej nga ministrja Nina Angellovska në atë kohë, e cila tregoi se është bërë një analizë që tregon se administrata tatimore shpenzon më shumë kohë për paguesit e vegjël të TVSH-së që kontribuojnë dy për qind në totalin e mbledhjes së TVSH-së sesa për ata që kontribuojnë me 73 për qind. FLAKA

Abedin Bilalli
Botuar nga Abedin Bilalli 20 Maj, 2024 21:13