Një vend evropian i ka ndaluar këto funksione në Facebook dhe Instagram

Abedin Bilalli
Botuar nga Abedin Bilalli 3 Qershor, 2024 20:16

Një vend evropian i ka ndaluar këto funksione në Facebook dhe Instagram

Agjencia për mbrojtjen e të dhënave AEPD përdori fuqitë emergjente sipas Rregullores së Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave të Bashkimit Evropian (GDPR) për të ndaluar këto funksione për tre muaj si masë paraprake.

Meta planifikoi t’i zbatonte këto mjete përpara zgjedhjeve të Parlamentit Evropian. Kompania i tha TechCrunch se e bëri këtë për të “respektuar privatësinë e përdoruesit dhe GDPR” dhe se do të pajtohet me urdhrin, megjithëse nuk pajtohet me pozicionin e AEPD.

Agjencia tha se nuk kishte “asnjë justifikim për mbledhjen e të dhënave të moshës” (për shkak të pamundësisë për të verifikuar moshën që përdoruesit kanë në profilet e tyre) dhe kritikoi synimin e Metës për të ruajtur të dhënat pas zgjedhjeve të qershorit.

Të dhëna të tjera që Meta planifikoi të përpunonte përmes mjeteve të zgjedhjes përfshinin ndërveprimet e përdoruesve me ato veçori, si dhe informacionin gjinor.

AEPD pretendon se Meta planifikon t’i përdorë këto mjete për t’u kujtuar përdoruesve të Facebook dhe Instagram, nëse kanë të drejtë në BE, të votojnë.

Nga ana tjetër, autoriteti mbikëqyrës vë në dukje se Meta do të identifikojë përdoruesit si votues me të drejtë vote bazuar në adresat IP dhe të dhënat e profilit se ku jetojnë, por që për të votuar në zgjedhje mjafton që një person të të jetë shtetas i rritur i çdo shteti anëtar të BE-së.

Abedin Bilalli
Botuar nga Abedin Bilalli 3 Qershor, 2024 20:16