PBB në tremujorin e parë me një rritje prej 1.2 për qind

Abedin Bilalli
Botuar nga Abedin Bilalli 3 Qershor, 2024 20:59

PBB në tremujorin e parë me një rritje prej 1.2 për qind

Produkti i Brendshëm Bruto (PBB) në tremujorin e parë të vitit 2024 shënoi rritje prej 1,2%, njoftoi Enti Shtetëror i Statistikave, përcjell FLAKA.

Në tremujorin e parë, rritje më e madhe u vu re në sektorët e mëposhtëm: Art, argëtim dhe rekreacion; Aktivitete të tjera shërbimi; Aktivitetet e familjeve si punëdhënës; aktivitetet e familjeve që prodhojnë mallra të ndryshme dhe kryejnë shërbime të ndryshme për nevojat e tyre nga 19.6%; Aktivitete profesionale, shkencore dhe teknike; Veprimtaritë e shërbimeve administrative dhe ndihmëse 7,5%; Tregti me shumicë dhe pakicë; riparimi i automjeteve dhe motoçikletave; Transporti dhe magazinimi; Objektet për akomodim dhe aktivitete shërbimi me ushqim nga 6.9%.

Konsumi final i familjeve, përfshirë institucionet jofitimprurëse që u shërbejnë familjeve, në tremujorin e parë të vitit 2024, nominalisht rritet me 4.8%, dhe pesha e tij në strukturën e prodhimit të brendshëm bruto është 72.0%.

Në të njëjtën periudhë, eksporti i mallrave dhe shërbimeve shënoi rënie nominale me 6.0%, ndërsa importi i mallrave dhe shërbimeve shënoi rritje nominale prej 0.5%.

Investimet bruto në tremujorin e parë të vitit 2024 shënuan rritje të peshës së investimeve bruto në aktive fikse (në makineri dhe pajisje dhe në pajisje transporti) dhe në ndryshimin e inventarëve. FLAKA

Abedin Bilalli
Botuar nga Abedin Bilalli 3 Qershor, 2024 20:59