Në tremujorin e katërt vitin e kaluar janë transportuar 942 mijë udhëtarë në qarkullimin urban, 49 mijë në hekurudhor dhe 790 mijë në qarkullimin ajror

Abedin Bilalli
Botuar nga Abedin Bilalli 5 Qershor, 2024 19:37

Në tremujorin e katërt vitin e kaluar janë transportuar 942 mijë udhëtarë në qarkullimin urban, 49 mijë në hekurudhor dhe 790 mijë në qarkullimin ajror

Sipas të dhënave të Entit Shtetëror të Statistikës, në tremujorin e katërt të vitit 2023, numri i udhëtarëve në transportin rrugor është 942 mijë, në transportin urban-periferik 10 224 mijë, në transportin hekurudhor 49 mijë, derisa numri i udhëtarëve në transportin ajror është 789.856.

Në tremujorin e katërt të vitit 2023, krahasuar me muajin e njejtë të vitit paraprak, sasia e mallrave të transportuara në transportin rrugor të mallrave është zvogëluar për 28.4 për qind, në transportin hekurudhor është zvogëluar për 57.8 për qind, derisa në transportin ajror është rritur për 24.3 për qind. 

Abedin Bilalli
Botuar nga Abedin Bilalli 5 Qershor, 2024 19:37