Së shpejti “meny” për sundimin e ligjit! KE përgatit raportin për RMV-në

Abedin Bilalli
Botuar nga Abedin Bilalli 5 Qershor, 2024 21:31

Së shpejti “meny” për sundimin e ligjit! KE përgatit raportin për RMV-në

Në fillim të korrikut, KE pritet të publikojë raporte për sundimin e ligjit edhe në vendet kandidate për në BE, të përgatitura sipas të njëjtës metodologji të përdorur për vlerësimin e anëtarëve të Unionit

Komisioni Evropian po përgatit raportet për sundimin e ligjit si për anëtarët ashtu edhe për katër vendet kandidate për në BE – Maqedoninë e Veriut, Serbinë, Malin e Zi dhe Shqipërinë. Siç raporton European Western Balkans, sipas informacioneve zyrtare nga Komisioni Evropian, raportet duhet të publikohen në të njëjtën ditë, më 3 korrik, edhe pse nuk përjashtohet një ndryshim. Sipas KE-së, u mor vendimi për hapjen e Raportit të Sundimit të Ligjit për vitin 2024 për katër vendet kandidate, pasi këto vende janë më të avancuarat në procesin e treguar të anëtarësimit ose kur bëhet fjalë për nivelin e gatishmërisë për çështjet e sundimit të së drejtës, shkruan gazeta KOHA.

E para që njoftoi se KE do të publikojë raporte për sundimin e ligjit në vendet kandidate ishte presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen. Në fjalimin e saj për “Gjendjen e Unionit” më 13 shtator 2023, ajo shpjegoi se kjo do të bëhej në mënyrë që vendet kandidate të mund të përparonin më shpejt drejt anëtarësimit në BE.

E NJËJTA METODOLOGJI PËR TË GJITHË

Sipas burimeve diplomatike, e njëjta metodologji do të zbatohet për vlerësimin e situatës në vendet anëtare të BE-së dhe në vendet që pretendojnë të anëtarësohen në Union. Siç thotë EWB, kjo do të thotë se Komisioni Evropian do të vlerësojë gjendjen e sundimit të ligjit në vendet kandidate duke përdorur të njëjtat kritere si për vendet anëtare të BE-së. Pritet që përshkrimet dhe rekomandimet e detajuara të paraqitura në këto raporte të mundësojnë një krahasim të qartë të situatës midis vendeve kandidate dhe vendeve anëtare të BE-së, duke ofruar kështu një pasqyrë edhe më të saktë të vështirësive “kronike” me të cilat përballen vendet aspirante për në BE.

Sipas KE-së, raporti bazohet në një metodologji transparente dhe objektive, duke marrë parasysh kontekstet dhe traditat specifike kombëtare dhe trajtimin e njëjtë të të gjitha shteteve anëtare. “Çdo vit cikli i raportimit mbi sundimin e ligjit kontribuon në ruajtjen e themeleve të shëndetshme të demokracisë evropiane,” thekson KE.

Qëllimi i raporteve vjetore është të vlerësojë gjendjen e sundimit të ligjit në çdo shtet anëtar, si dhe në BE në tërësi, për të zbuluar dhe parandaluar probleme të reja dhe për të mbështetur reformat në fushën e sundimit të ligjit. Raportet e sundimit të ligjit u publikuan për herë të parë në vitin 2020, si një pikënisje “për diskutime konstruktive dhe një shkëmbim intensiv të praktikave më të mira midis shteteve anëtare, si në nivel politik dhe teknik, në Parlamentin Evropian dhe parlamentet kombëtare”.

SFIDA TË NJËJTA

Raporti i ardhshëm mbi sundimin e ligjit do të analizojë zhvillimet në fushën e sundimit të ligjit në katër fusha: gjyqësori, lufta kundër korrupsionit, liria e mediave dhe çështje më të gjera institucionale që lidhen me ligjin. Në raportin vjetor të vitit të kaluar të KE-së për progresin e Maqedonisë së Veriut, u vu re se nuk kishte përparim në dy nga këto fusha – as në gjyqësor, as në luftën kundër korrupsionit dhe ndryshimet në Kodin Penal. “Nuk ka pasur asnjë progres në gjyqësor vitin e kaluar. Sistemi gjyqësor mbetet në një nivel të caktuar dhe të moderuar të përgatitjes”, thuhet në raportin e vitit të kaluar. Atje u potencua se korrupsioni mbetet i përhapur në shumë fusha, që u vlerësua si një çështje shqetësuese.

Duke pasur parasysh se gjashtëmujori i parë i vitit pothuajse tërësisht është shpenzuar në aktivitete që kanë të bëjnë me zgjedhjet e dyfishta të mbyllura së fundmi – presidenciale dhe parlamentare, periudha nuk është shfrytëzuar për masa për përmirësimin e kushteve në zonat e treguara. Vetëm në fund të muajit maj është konstituuar Këshilli për monitorimin e zbatimit të Strategjisë Zhvillimore Sektoriale për Drejtësi (2024-2028). “Duke qenë se si vend duhet të japim rezultate sa i përket proceseve reformuese në vend, pasi shpresojmë që shumë shpejt të fillojmë negociatat për anëtarësim të plotë në BE, miratimi i kësaj Strategjie ishte i një rëndësie të jashtëzakonshme që në të ardhmen do të vlerësohet dhe nga këndvështrimi i miratimit të agjendës së Reformave të Republikës së Maqedonisë së Veriut nga Këshilli i Bashkimit Evropian”, tha ministri në largim i Drejtësisë, Krenar Lloga. (koha.mk)

Abedin Bilalli
Botuar nga Abedin Bilalli 5 Qershor, 2024 21:31