Gjithnjë e më pak punë për kompanitë e tekstilit

Driton Zenku
Botuar nga Driton Zenku 11 Qershor, 2024 22:23 Përditësuar

Gjithnjë e më pak punë për kompanitë e tekstilit

Rënia e kërkesës për veshje në vendet e Evropës Perëndimore ndikon drejtpërdrejt në punën e kompanive maqedonase të tekstilit. Konfeksionet më të vogla mbeten jashtë biznesit.

Sipas Angel Dimitrov nga Organizata e Punëdhënësve, për të dalë nga kjo situatë kemi nevojë për ndihmën e Qeverisë së re, veçanërisht në fushën e tatimit në paga dhe kontribute.

Sektori i biznesit mendon se tekstili është një aktivitet intensiv pune dhe artificiale, pra rritja politike e pagës minimale duhet të përballohet nga shteti.

Edhe kompanitë vendase kanë frikë se kompania e re e huaj në zonën TIR do të marrë punëtorët e tyre të trajnuar. Punëdhënësit kërkojnë që kompanitë e huaja të lirohen nga taksat, vetëm nëse punësojnë të papunë.

Driton Zenku
Botuar nga Driton Zenku 11 Qershor, 2024 22:23 Përditësuar