Certifikata “Open Balkan” është e pavlefshme

Driton Zenku
Botuar nga Driton Zenku 19 Qershor, 2024 22:56

Certifikata “Open Balkan” është e pavlefshme

Certifikata Open Balkan, me të cilën njerëzit nga Serbia dhe Shqipëria mund të punësohen më lehtë tek ne, është e pavlefshme. Ajo nuk përmban të dhënat e nevojshme për identifikimin e personave, të parashikuara në Ligjin për Parandalimin e Pastrimit të Parave, prandaj bankat nuk mund të hapin llogari transaksioni për këta persona, përcjell FLAKA.

Ndërsa Daniela Lonçar nga Serbia ka një muaj të tërë me vështirësi për të dhënë përgjigje nga institucionet se pse nuk mund të hapë llogari me të gjitha dokumentet e nevojshme ku do ta merrte pagën e saj – thotë Shoqata e Bankave të Maqedonisë – dokumenti i dorëzuar nga personat për hapjen e llogarisë lidhet me Ligjin për ratifikimin e Marrëveshjes për kushtet për akses të lirë në tregun e punës (në kuadër të nismës Ballkani i Hapur). Dokumenti i përmendur nuk përmban të gjitha të dhënat e nevojshme për identifikimin e personave, të parapara me Ligjin për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Financimit të Terrorizmit, dhe për këtë arsye bankat në RMV nuk mund të hapin llogari për këta klientë vetëm në dokumentin e bashkëngjitur. Një përgjigje të ngjashme jep edhe Banka Popullore.

Megjithatë, për të ndihmuar Danielën, si dhe të gjithë ata që duan të vijnë më lehtë për të punuar me ne, bankat do t’u drejtohen institucioneve kompetente për të marrë një mendim për trajtimin e dokumentit që miraton aksesin në tregun e punës.

Daniela ka punuar si në Kroaci ashtu edhe në Gjermani. Vizat e punës i ka marrë pa problem, në vetëm pak ditë. Sipas njohurive të saj, maqedonasit që kanë shkuar për të punuar në Serbi përmes Open Balkan nuk kanë asnjë problem.

Synimi i Open Balkan ishte të lehtësonte njerëzit të gjejnë punë ndërmjet Shqipërisë, Serbisë dhe Maqedonisë, për të shmangur procedurat e gjata për marrjen e lejes së punës, të cilat zgjasin edhe pas disa muajsh, por praktika tregon se personat që erdhën në punë me ne nuk mundet as për të punuar, as për të marrë përgjigje nëse statusi i tyre do të zgjidhet. FLAKA

Driton Zenku
Botuar nga Driton Zenku 19 Qershor, 2024 22:56