Tiparet e njerëzve emocionalisht inteligjentë

Drin Zenku
Botuar nga Drin Zenku 2 Korrik, 2024 12:25

Tiparet e njerëzve emocionalisht inteligjentë

Inteligjenca emocionale shpesh përmendet si një aftësi kyçe për suksesin profesional, por duket se është po aq e rëndësishme në dashuri dhe marrëdhënie në përgjithësi.

Candy Wiens është autorja e Imunitetit të Burnout: Si mund t’ju ndihmojë inteligjenca emocionale të ndërtoni elasticitet dhe të shëroni marrëdhënien tuaj me punën. Ajo tregon katër shenja se një person është emocionalisht inteligjent. Një shpjegim për secilën prej tyre vijon.

Konflikte dhe përplasje “të shëndosha”.

Tejkalimi i incidenteve dhe konflikteve të pakëndshme me një person emocionalisht inteligjent do të thotë që ju dhe partneri juaj të mos shmangni grindjet dhe problemet. Mosmarrëveshjet që mbeten të pazgjidhura, përfundimisht kthehen në zemërim dhe në një “shpërthim” fjalësh të këqija që shpesh shkaktojnë dëme të pariparueshme.

Një partner që përfshihet në “konflikt të shëndetshëm” nuk është kundër konfliktit dhe nuk është pasiv-agresiv. Ai/ajo nuk dominon bisedën, nuk sulmon tjetrin dhe nuk përdor gjuhë apo sjellje fyese. Këta njerëz mund të zemërohen dhe madje të bërtasin, por ata shpejt qetësohen dhe marrin përgjegjësinë për rolin e tyre në luftë. Ata janë gjithashtu në gjendje të kërkojnë falje kur është e nevojshme.

Menaxhimi i emocioneve në një mënyrë të shëndetshme dhe produktive

Aftësia për të drejtuar emocionet e dikujt nuk do të thotë – të shtypësh ose mohosh ndjenjat e dikujt. Përkundrazi, kjo nënkupton aftësinë për të toleruar emocionet negative dhe përvojat stresuese pa reaguar në mënyrë impulsive. Qetësimi me shkathtësi pas një përvoje shqetësuese është një komponent kyç i inteligjencës emocionale dhe marrëdhënieve të shëndetshme.

Lëreni të jetë ai/ajo ai/ajo që është në të vërtetë!

Partnerët emocionalisht inteligjentë nuk shohin një “kërcënim” në dallimet e ndërsjella dhe nuk kërkojnë vëmendje ekskluzive. Ata nuk presin që tjetri të jetë i përsosur, ose të ndryshojë për të kënaqur tjetrin në marrëdhënie ose për ta përshtatur atë, afinitetet, preferencat dhe interesat e tij ose të saj, apo edhe atë që nuk i pëlqen. Ata respektojnë interesat, kufijtë dhe dëshirën tuaj për t’i bërë gjërat vetë, p.sh. – duke parë miqtë tuaj, duke kultivuar hobi ose thjesht duke shijuar kohën tuaj vetëm.

Empatia

Ndoshta një nga karakteristikat kryesore të inteligjencës emocionale është ndjeshmëria, e cila është thelbësore për ndërtimin e besimit dhe raportit me një partner, edhe kur të dy nuk pajtohen. Mund të shprehet në raste të ndryshme, dhe njihet mirë si cilësi, p.sh. nëse partneri bën pyetje dhe tregon interes për tjetrin në marrëdhënie.

Drin Zenku
Botuar nga Drin Zenku 2 Korrik, 2024 12:25