Qeveria emëron drejtorë të ri, disa emra nga VLEN

Driton Zenku
Botuar nga Driton Zenku 5 Korrik, 2024 19:32

Qeveria emëron drejtorë të ri, disa emra nga VLEN

Qeveria në mbledhjen e sotme ka bërë emërimet e para të drejtorëve nga koalicioni VLEN.

Amet Ziberi u emërua u.d. zëvendësdrejtor i Agjencisë së Kadastrës së Pasurive të Paluajtshme.

Daut Memeshi emërohet në detyrën e ushtruesit të detyrës së Drejtorit të Përgjithshëm. drejtor i Byrosë së Zhvillimit Rajonal.

Refik Xhemaili emërohet ushtrues detyre drejtor i Agjencisë për Investime të Huaja dhe Promovim të Eksportit të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Dime Ratajkoski, me propozim të ministrit të Kulturës, emërohet drejtor i Qendrës Kulturore dhe Informative të Republikës së Maqedonisë së Veriut në Stamboll, Republika e Turqisë.

Mimi Gjorgoska Ilievska, me propozim të ministrit të Kulturës, emërohet drejtoreshë e Qendrës Kulturore dhe Informative të Republikës së Maqedonisë së Veriut në Zagreb, Republika e Kroacisë.

Vasko Shutarov, me propozim të ministrit të Kulturës, emërohet drejtor i Qendrës Kulturore dhe Informative të Republikës së Maqedonisë së Veriut në Beograd, Republika e Serbisë.

Qeveria shkarkoi koordinatorët nacional, përkatësisht:

Vladimir Pivovarov lirohet nga detyra si ushtrues detyre. koordinator i Qendrës Kombëtare të Koordinimit për Menaxhimin e Kufirit.

Nebi Bejadini lirohet nga detyra e ushtruesit të detyrës zëvendëskoordinator i Qendrës Kombëtare të Koordinimit për Menaxhimin e Kufirit.

Borçe Mirçeski lirohet nga detyra e ushtruesit të detyrës Koordinatori Kombëtar i Ndërmjetësimit.

Fatmir Ejupi lirohet nga detyra e Koordinatorit Nacional për Mbrojtjen Sociale dhe Procesin e Deinstitucionalizimit.

Bedri Behadini shkarkohet nga pozita e Koordinatorit Nacional për Informatikë dhe Energji.

Faton Asani lirohet nga detyra e Koordinatorit Nacional për Bashkëpunim me Diasporën.

Ramadan Ramadani lirohet nga detyra e Koordinatorit Nacional për Kohezion.

Vladimir Simonovski lirohet nga detyra si Koordinator Nacional për zbatimin e Platformës Nacionale për Zvogëlimin e Rreziqeve nga Aksidentet dhe Fatkeqësitë e Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Zlatko Apostoloski lirohet nga detyra e Koordinatorit Nacional për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe luftën kundër terrorizmit.

Xheladin Ajvazi lirohet nga detyra e tij si Zëvendës Koordinator Kombëtar për Parandalimin e Ekstremizmit të Dhunshëm.

Zlatko Arsov lirohet nga detyra e zëvendës koordinatorit kombëtar për luftën kundër terrorizmit.

Robert Alagjozovski lirohet nga detyra e Koordinatorit Nacional për ndërkulturalizëm, një shoqëri, zhvillim kulturor dhe bashkëpunim ndërrektorial.

Magbule Ameti lirohet nga detyra si Koordinator Kombëtar i Shëndetësisë.

Dr. Maja Mosjova Mijovska, me propozim të ministrit të Shëndetësisë, shkarkohet nga detyra e Koordinatores Nacionale për Transplantime.

Dr. Biljana Andonovska lirohet nga detyra e saj si zëvendëse e koordinatores kombëtare të transplanteve.(INA)

Driton Zenku
Botuar nga Driton Zenku 5 Korrik, 2024 19:32