AVK: Me masat e Bankës Popullore, inflacioni do të vazhdojë të ngadalësohet

Driton Zenku
Botuar nga Driton Zenku 6 Prill, 2024 09:30

AVK: Me masat e Bankës Popullore, inflacioni do të vazhdojë të ngadalësohet

“Politika e përshtatshme monetare, stabilizimi i çmimeve të ushqimeve në tregjet botërore, si dhe ngrirja e përkohshme e çmimeve të ushqimeve në vendin tonë kanë ndikuar në uljen e inflacionit”, thekson agjencia e vlerësimit të kredisë “Fitch” në raportin e saj të fundit për. vendi, në të cilin konfirmon vlerësimin e kredisë “BB+” me një perspektivë të qëndrueshme.

Raporti i AVK potencon se për shkak të politikës monetare të shtrënguar, inflacioni u zbut në 3% në shkurt të këtij viti, krahasuar me 19.8% në tetor 2022, kur arriti kulmin. Inflacioni bazë gjithashtu u lehtësua në 4.7% në shkurt, nga kulmi i dhjetorit 2022 prej 11.1%, i ndihmuar nga stabilizimi i pritjeve inflacioniste, njofton Flaka.

AV Kparashikon se norma mesatare e inflacionit do të ulet edhe në 2024 dhe 2025. Sipas tyre, rritja e shpejtë e pagave paraqet rrezik në rritje për inflacionin. Megjithatë, ata theksojnë se rritja e marzheve të fitimit në vitet e fundit mund të kompensojë disa nga kostot më të larta dhe të kontribuojë në uljen e rrezikut të inflacionit më të lartë.

Sektori bankar është ende stabil dhe fitimprurës dhe mjaftueshmëria e kapitalit prej 18.1% është në nivelin më të lartë në 17 vitet e fundit. Aktiviteti i kredisë u ngadalësua në 5.1% në dhjetor 2023 dhe çmimet e pasurive të paluajtshme u ngadalësuan gjithashtu si rezultat i politikës së shtrënguar monetare dhe masave makroprudenciale të marra.

Agjencia thekson edhe trendet e favorshme të denarizimit, i cili është rritur dhe ka arritur nivelin prej 49,8% në fund të vitit 2023, duke tejkaluar kështu efektet negative të vërejtura që nga fillimi i luftës në Ukrainë. Për këtë kontribuojnë edhe zhvillimet e fundit në depozita, të cilat tregojnë për rritje të pjesëmarrjes së depozitave në denarë dhe afatgjata të popullatës. Flaka Media

Driton Zenku
Botuar nga Driton Zenku 6 Prill, 2024 09:30