Redaksia

Agjencia e lajmeve dhe gazeta elektronike Flaka filloi me punë me datë 7 mars të vitit 2016, pikërisht në ditën e mësuesit shqiptar. Agjencia e lajmeve dhe gazeta elektronike Flaka u themelua mbi parimet kryesore të gazetarisë duke promovuar paanshmërine, profesionalitetin dhe saktësinë e informimit të opinionit. Flaka është e regjistruar në regjistrin qendror të Republikës së Maqedonisë si Agjenci e lajmeve dhe gazetë elektronike.