Neto-rroga mesatare në korrik 27.231 denarë

Neto-rroga mesatare në korrik 27.231 denarë

Neto-rroga mesatare në korrik të këtij viti ka qenë 27.231 denarë, ndërsa bruto-rroga ka qenë 40.640 denarë. Sipas Entit shtetëror për statistikë, në krahasim me korrikun e vitit 2019, neto