Shpaloset pankardë në tubimin e Frontit Europian në Tetovë| VIDEO

Flaka
Botuar nga Flaka 5 Maj, 2024 22:05 Përditësuar

Shpaloset pankardë në tubimin e Frontit Europian në Tetovë| VIDEO


VIDEO“KRYETAR të tradhëtuan ata të cilët i ushqeve 20 vite, po mos harro se mbrapa teje është një BRAGADË që nuk e di se çfarë është tradhëtia”, qëndronte në pankardën e shoqëruar me fotografinë e Ali Ahmetit.

Pankarda u shpalos në sheshin Iliria në Tetov ë në tubimin e Frontit Europian. Flaka

Flaka
Botuar nga Flaka 5 Maj, 2024 22:05 Përditësuar