Back to homepage

Etiketë "EVN Maqedoni"

EVN Maqedoni fitoi shpërblim për praktika të mira në fushën “Siguria dhe shëndeti në punë”

EVN Maqedoni fitoi shpërblim për praktika të mira në fushën “Siguria dhe shëndeti në punë”

EVN Maqedoni fitoi shpërblim për praktika të mira në fushën “Siguria dhe shëndeti në punë në vitin 2021”. Kompania e fitoi vendin e parë në kategorinë “Veprimtari administrative” për menaxhimin e suksseshëm të Korona virusit dhe mbrojtjen e punonjësve në

Read Full Article